Elk mens is anders, net als zijn gebit. Wij overleggen met u welke behandelingen in uw geval mogelijk en nodig zijn. In onze praktijk bieden we algemene tandheelkundige zorg en specialistische behandelingen. Onze tandartsen hebben elk hun eigen specialisatie en worden voortdurend bijgeschoold.

Bij de behandeling kijken we naar uw hele gebit, naar de conditie nu én in de toekomst. Het voorkomen van tandproblemen is belangrijk, een goede mondhygiëne is cruciaal. Samen met u zorgen wij dat uw gebit in een gezonde conditie komt en blijft.

U hoeft niet tegen uw tandartsbezoek op te zien. Wij leggen in alle rust van tevoren uit wat de behandeling inhoudt. Kinderen komen graag naar onze praktijk, óók omdat er altijd een beloning te verdienen valt!

ALGEMENE BEHANDELINGEN

RESTAURATIE

Een gezond gebit is ook: mooi van vorm en goed functionerend. Wij werken volgens het biomimetische principe. Bij het restaureren van een tand of kies kijken we naar het hele gebit en streven ernaar de natuur zo getrouw mogelijk na te bootsen. Het effect: een gebit in topconditie en een stralende lach.

Naast de preventieve tandheelkunde is de restauratieve tandheelkunde de meest uitgevoerde behandeling. De behandelingen variëren van het maken van een kleine composietrestauratie tot het herstellen van een versleten gebit met kroon-en brugwerk op eigen wortels of op implantaten. Onze tandartsen verrichten al deze werkzaamheden. Voor een meer specialistische behandeling, kunt u terecht bij onze restauratief tandarts.

Restauratie is preventie

Wij gebruiken geen amalgaam (kwikhoudende metalen vullingen) maar goede, tandkleurige composiet dat uw tand of kies van binnenuit versterkt. Mocht er een stukje afbreken, dan is dit materiaal gemakkelijk te repararen. Uw tand of kies kan bovendien op een natuurlijke manier worden gerestaureerd, zonder dat er direct een porseleinen kroon nodig is. Zo wordt veel tandweefsel bespaard, wat gunstig is voor uw tand of kies op de langere termijn.

Binnen de restauratieve tandheelkunde zien we met regelmaat slijtage van het gebit doordat gemaakte restauraties niet voldoen aan de anatomische eisen. Wij bespreken met u hoe dit te herstellen om verdere slijtage te voorkomen.

Het uitvoeren van kwalitatief goede restauratieve tandheelkunde heeft een preventief karakter. Een goed afsluitende restauratie zorgt dat er geen verdere lekkage van bacteriën naar het interne van de tand of kies kan optreden en kan daarmee een wortelkanaalbehandeling voorkomen.

 

MONDHYGIËNISTE

Een goede mondhygiëne is cruciaal voor de conditie van uw gebit. Als reiniging van het tandoppervlak onder het tandvlees noodzakelijk is, wordt u doorverwezen naar één van onze mondhygiënistes. In overleg met u kijken we welke behandelingen mogelijk en nodig zijn, zodat uw gebit in gezonde conditie komt en blijft.

Tijdens de controle door de tandarts wordt uw tandvlees gescreend en krijgt een cijfer volgende de Dutch Periodontal Screening Index (DPSI). Op basis van de score wordt bekeken welke behandeling nodig zal zijn om uw tandvlees in een goede conditie te krijgen en vooral te houden.

Langdurige ontsteking van het tandvlees door de aanwezigheid van tandplaque kan leiden tot afbraak van het bot rondom de wortels en tast het fundament van de tand of kies aan. Tijdens de behandeling bij de mondhygiëniste wordt tandsteen en achtergebleven tandplaque verwijderd en wordt geïnstrueerd hoe u de dagelijkse reiniging van de mond optimaal uit kunt voeren.

 

Gezond gebit in samenwerking met ú

Het gezond krijgen en houden van de steunweefsels van uw tanden en kiezen, is een samenwerking tussen u en ons. De ontsteking van tandvlees en botweefsel (parodontitis) wordt veroorzaakt door bepaalde bacteriën. Bijkomende risicofactoren zijn roken, diabetes en stress. De mogelijke erfelijke factor is nog onvoldoende bewezen. De aanwezigheid van parodontitis heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen vanuit de medische wereld, omdat er een verband bestaat tussen het krijgen van hart-en vaatziekten en parodontitis.

Wij geven u begeleiding en tips hoe u uw gebit in goede conditie kunt houden. Zoals de aanval van bacteriën en zuren uit ons eten en drinken tot een minimum te beperken. Uw dagelijkse inspanningen zijn daarbij onmisbaar.

PREVENTIE-ASSISTENTE

Onze preventie-assistente ondersteunt, indien nodig, onze mondhygiëniste. Zij reinigt het tandoppervlak boven het tandvlees waarbij tandsteen en achtergebleven tandplaque worden verwijderd. U krijgt instructies hoe u de dagelijkse reiniging van uw mond optimaal kunt uitvoeren. De preventie-assistente helpt ook kinderen hoe zij moeten tandenpoetsen.

KINDEREN

Jong geleerd is oud gedaan. Wij raden ouders aan hun kinderen vanaf tweejarige leeftijd mee te nemen zodat ze aan ons kunnen wennen. We leggen altijd uit wat er gebeurt en waarom. Zodat eventuele spanning verdwijnt. Preventie staat voorop om gaatjes te voorkomen en dus het voorkomen van ingrijpende behandelingen. Onze kindertandverzorgende Fraukje Edens-‘t Hoen volgde na haar opleiding tot mondhygiëniste een studie gericht op behandeling van kinderen. In samenspraak met de tandarts voert zij alle reguliere behandelingen bij kinderen uit, waaronder het maken van restauraties of het trekken van melkkiezen.

Met alle bedreigingen die er er vanuit de supermarkten en voedingsindustrie op het melkgebit afgevuurd worden, ontwikkelen kinderen steeds vaker gaatjes in hun gebit. In eerste instantie is een preventieve aanpak nodig om dit te stoppen. Soms is het nodig de gaatjes te vullen of, voor sommige grote gaatjes, een RVS kroontje te plaatsen als de stevigste en meest beschermende oplossing. Het behandelen van kinderen hoort bij alle tandartsen tot hun dagelijks werk en kinderen komen met plezier bij DentiQ (al is het omdat er altijd een beloning te verdienen valt). Het plaatsen van kroontjes gebeurt door onze tandarts Naomi Doelen. Kinderen die gespannen zijn (en blijven) voor een tandartsbezoek, raden we aan onze tandartsen Naomi Doelen en Josine van Zadelhoff of onze kindertandverzorgende Fraukje Edens-‘t Hoen te bezoeken. Door jarenlange ervaring kan Fraukje goed omgaan met angstige patiënten en de behandeling zo uitvoeren dat kinderen niet angstig worden.

De behandeling van kinderen wordt vergoed vanuit de basiszorg zonder dat hierbij sprake is van een eigen risico of een eigen bijdrage.

 

Wel of geen beugel

Tijdens de ontwikkeling van het gebit, houden wij de vorming van het kaakcomplex en de stand van de tanden en kiezen goed in de gaten. Als er een beugel nodig is voor een betere stand van de kaken, tanden en kiezen, vindt deze beslissing meestal rond tienjarige leeftijd plaats. In overleg met u maken wij een verwijzing naar één van de orthodontisten met wie wij samenwerken.

Van melkgebit naar grotemensengebit

 • 6 tot 9 maanden: eerste melktanden, in het midden van de onderkaak
 • 24 tot 30 maanden: het volledige melkgebit is doorgebroken en bestaat uit 12 tanden en 8 kiezen
 • 6 jaar: start eerste wisselfase, meestal met het doorbreken van de eerste grotemensenkiezen achter het melkgebit en het krijgen van wiebeltanden in het midden van de onderkaak
 • 8 jaar: de 4 boventanden en 4 ondertanden zijn gewisseld, het gebit bestaat uit 24 tanden en kiezen. De kaken gaan groeien, vaak staan de nieuwe grotemensentanden in eerste instantie schots en scheef door ruimtegebrek in de kaken
 • 10 jaar: tweede wisselfase start. De melkhoektanden en de melkkiezen worden gewisseld voor de blijvende hoektanden en de blijvende kleine kiezen. Achter in de mond komen de tweede grotemensenkiezen door
 • 12 jaar: einde tweede wisselfase, het blijvende gebit bestaat uit 28 tanden en kiezen
 • 25 jaar: de verstandskiezen komen er rond deze leeftijd nog bij, hoewel deze steeds vaker afwezig blijken te zijn

PIJN

Tand- en kiespijn is er in veel gradaties. Blijf er niet mee rondlopen. U bent altijd welkom als u een pijnklacht heeft. Als u aan het begin van de dag belt kunnen wij u vaak dezelfde dag nog helpen.

Gevoeligheid aan tanden en kiezen door het eten en drinken van koud voedsel komt veel voor. Deze pijn kan doorgaans goed bestreden worden met daarvoor bedoelde tandpasta’s, zoals Elmex sensitive, Sensodyne of Desensin. Het plotseling ontstaan van een pijn bij koude kan veroorzaakt zijn door een breuk in een tand of kies. In zo’n geval bekijken we of de restauraties in deze tand of kies nog voldoen.

Pijn na het nuttigen van warm voedsel kan duiden op een ontsteking aan de tanden, kiezen of het tandvlees. Zwelling van het tandvlees rondom een tand of kies is daar een nog duidelijker symptoom van.

Pijnbestrijding

De eerste keuze voor pijnstilling is paracetamol. In een dosering van drie keer per dag (1000 mg/tablet) is dat vaak afdoende. Mocht de pijn in hevigheid aanhouden, dan kunt u ibuprofen (400 mg /tablet) gebruiken, drie maal daags. Let bij het gebruik van ibuprofen op of u dit medicijn van uw huisarts of specialist mag innemen. Het kan namelijk de werking van andere medicijnen versterken of verzwakken.

Er is een aantal gevallen van pijn waarbij wij u graag op korte termijn zien:

1. na een ongeval op de tanden of kiezen

2. optredende zwelling van tandvlees, wang, gehemelte of lippen

3. toenemende slikklachten

4. minutenlang aanhoudende pijn na het nuttigen van koude dranken en voedsel

5. minutenlang aanhoudende pijn na het nuttigen van warme dranken en voedsel

Waarneming buiten openingstijden: 0900-8602 (tandarts-Spoedpraktijk TSP)

Alle tandartsen uit de Stichtse Vecht werken in een rooster mee aan de waarneming buiten openingstijden. Heeft u klachten buiten onze openingsuren, neem dan contact op met de tandarts Spoedpraktijk TSP, telefoonnummer: 0900-8602.
Zij geven aan wie op dat moment dienst heeft. Bij minder dringende pijnklachten kunt u ons ook een e-mail sturen, op werkdagen wordt de mail dagelijks gelezen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

SPECIALISTISCHE BEHANDELINGEN

IMPLANTOLOGIE

Als een natuurlijk wortel van een tand of kies niet goed meer is, kan een implantaat, een soort kunstwortel, deze vervangen als ‘fundament’ voor een kroon of kunstgebit. Onze tandarts Rutger Hazebroek is specialist implantologie en heeft ruime ervaring in het plaatsen van implantaten. Of een implantaat in uw gebit mogelijk is, hangt af van een aantal factoren.

Een implantaat is een holle schroef van lichaamsvriendelijk titanium. De interne schroefdraad dient om de connectie te maken met de kroon of de klikconstructie voor het kunstgebit. Of het plaatsen van implantaten mogelijk is, hangt af van een aantal factoren:

 • of u voldoende en gezond kaakbot heeft
 • of de conditie van het tandvlees rondom de overige tanden en kiezen gezond is
 • uw medische conditie
 • of u rookt (rokers hebben een lager succespercentage)
 • uw leeftijd (implantologie is alleen mogelijk in een volgroeide kaak)
 • u moet bereid zijn de aangebrachte constructie goed te onderhouden

Tijdens een eerste consult zal bovenstaande onderzocht en met u besproken worden. Wilt u ook weten of implantologie in uw geval een optie is, neem dan contact op met de praktijk voor een eerste consult.

Plaatsen implantaat én genezen: 3 tot 5 maanden

Het plaatsen van implantaten vindt plaats onder lokale verdoving. Vervolgens wordt het tandvlees aan de kant geschoven, zodat het bot zichtbaar is. In het bot wordt een holte geprepareerd, welke net iets smaller is dan het te plaatsen implantaat. Het implantaat wordt ingedraaid en heeft vaak een eerste houvast door het schroefdraad. Vervolgens wordt de interne schroefdraad afgedekt met een afdekschroef en wordt het tandvlees netjes gehecht (1-fasebehandeling).

Mocht daar aanleiding voor zijn, dan kan besloten worden om het implantaat met een afdekschroef onder het tandvlees in te laten helen en in een later stadium het tandvlees opnieuw te openen om vervolgens een hogere afdekschroef te plaatsen (2-fase behandeling).

Meerdere implantaten worden meestal in één zitting geplaatst. Daarna zal het implantaat moeten inhelen: het bot groeit tegen het implantaat en vormt er verbindingen mee.

Nadat het implantaat geplaatst is, kunnen we de inhelingsperiode goed inschatten. Grofweg is er voor het maken van een implantaatgedragen kroon in de onderkaak ongeveer drie maanden nodig, in de bovenkaak zal dit ongeveer vier tot vijf maanden in beslag nemen. Het plaatsen van implantaten en het maken van een volledig kunstgebit duurt circa drie tot vier maanden.

Kosten implantaatgedragen kroon

De kosten van het maken van een implantaatgedragen kroon bedragen ongeveer 2000 euro bij een simpele ingreep. Mocht er een additionele botopbouw nodig zijn, dan kunnen de kosten 250 tot 500 euro hoger uitvallen.
Na het eerste consult stellen we een gedetailleerde begroting op. Aan de hand van deze begroting is het mogelijk te bekijken welke kosten uw aanvullende tandartsverzekering zal dekken.

Het plaatsen van implantaten onder een volledig kunstgebit kan worden vergoed vanuit de basiszorg. Dit gebeurt op machtigingsbasis: na het eerste consult wordt een aanvraag ingediend bij uw zorgverzekeraar. Indien de machtiging afgegeven wordt, bestaan uw kosten uit de kosten voor het wettelijke eigen risico en uit een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is individueel en bespreken wij in het eerste consult met u.

RESTAURATIEF TANDARTS

Al onze tandartsen verrichten restauratieve ingrepen, zoals het maken van vullingen of kronen, om uw gebit mooi en goed functionerend te krijgen en houden. Onze restauratieve tandartsen Rutger Hazebroek , Josine van Zadelhoff en Naomi Doelen hebben zich gespecialiseerd in dit vakgebied. Bij onder meer slijtage van uw gebit, een verloren kies of onbegrepen pijnklachten kan een restauratief tandarts extra hulp bieden.

De restauratief tandarts functioneert als spil tussen diverse vakgebieden en specialisten. Hij heeft kennis van alle vakgebieden die met de verzorging van uw gebit te maken hebben: van parodontologie (het gezond krijgen en houden van de steunweefsels), endodontologie (het gezond krijgen en houden van het wortelkanaal in tanden en kiezen), orthodontie (het verplaatsen van tanden en kiezen naar een juiste positie) tot implantologie (het plaatsen van kunstwortels) en gnathologie (voor een goed functioneren van de kaken en hun spieren). Als een regisseur zorgt hij dat u de juiste behandelingen krijgt waarna u een mond heeft waarmee u goed kunt eten, prettig praten en mooi lachen voor de vele jaren die nog komen.

Behandelplan met uw wensen

Onze restauratief tandarts biedt hulp bij uitgebreide slijtage van uw gebit of als enkele tanden en kiezen verloren zijn gegaan. U kunt ook bij hem terecht als u uw gebit wilt verfraaien met composiet- of porseleinen restauraties. Onbegrepen pijnklachten aan tanden of kiezen? Soms ligt de oorzaak in de kauwfunctie. Wij beschikken over een T-scan, een apparaat waarbij de tijdens de kauwfunctie opgewekte krachten op tanden en kiezen gemeten wordt.

In een eerste kennismakingsgesprek bespreken wij uw tandheelkundige verleden en uw wensen en gaan vervolgens kort in op de mogelijkheden. Wij voeren een röntgenonderzoek uit en laten gebitsmodellen vervaardigen. Aan de hand van de verzamelde gegevens komen wij tot een diagnose van de gebitsproblematiek en maken wij een behandelplan.

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om uw gebit weer in een goede en fraaie conditie te krijgen? Neem dan contact op voor een eerste consult.

Grote restauratie

Als een tand of kies niet voldoende hersteld kan worden met composietrestauratiemateriaal, kan een kroon de oplossing bieden. Het maken van een kroon gebeurt in samenwerking met een tandtechnieker. De tandarts maakt een afdruk van de tand of kies, deze afdruk wordt naar de tandtechnieker gestuurd. Vervolgens produceert deze een model van de kies en het gebit. Op dit model maakt de tandtechnieker de kroon die erna door de tandarts op de preparatie verlijmd wordt.

Het grote voordeel van het produceren van een kroon is dat deze ‘indirect’ gemaakt wordt op een model. De technieker kan makkelijker de juiste anatomische verhoudingen verkrijgen omdat hij niet vanuit de mondopening hoeft te werken. Het nadeel van een kroon zijn de kosten, zowel de tandarts als de tandtechnieker is enkele uren bezig met de restauratie. Daarnaast is het voor het maken van een kroon vaak nodig om meer tandweefsel te beslijpen dan voor een composietrestauratie.

Kinderen plus

Kinderen komen met plezier bij DentiQ, onze tandartsen behandelen onze jongste cliënten graag.

Kinderen en de tandarts is niet altijd een goede match. Kinderen vinden een bezoek aan de tandarts soms erg spannend, al is het alleen al omdat hun ouders tegen een tandartsbezoek kunnen opzien. Maar zo’n bezoek hoeft helemaal niet spannend te zijn. We leggen altijd uit wat er gebeurt en waarom. Zodat eventuele spanning verdwijnt. Preventie staat voorop om gaatjes te voorkomen en dus het voorkomen van ingrijpende behandelingen. Tijdens de controle geven we een diagnose, maken we röntgenfoto’s, geven we poetsinstructies en sturen we eet- en drinkgewoontes bij. Op indicatie worden er sealants gemaakt op de grotemensenkiezen. Een sealant is een laklaagje die op de diepe groef in het kauwvlak wordt aangebracht zodat er geen bacteriehoudende tandplaque kan blijven zitten.

Kinderen en gaatjes

Het melkgebit moet gemiddeld twaalf jaar goed en pijnvrij blijven functioneren. Als een kind zijn melkkiezen vroegtijdig verliest, kan dat gevolgen hebben voor het doorbreken van de blijvende kiezen. Zo kan een aanwezige ontsteking aan de wortel van een melkkies het nieuw te vormen glazuur beschadigen of treedt er ruimtegebrek op voor de doorbraak van de grotemensenkiezen.

Kleine gaatjes worden gevuld met een restauratiemateriaal, voor sommige grotere gaatjes is het maken van een RVS kroontje de stevigste en meest beschermende oplossing.

De behandeling van kinderen wordt vergoed vanuit de basiszorg zonder dat hierbij sprake is van een eigen risico of een eigen bijdrage.

Fluoride

Sinds 1998 is de fluorideconcentratie in tandpasta’s verhoogd. Extra fluoride innemen (door fluoridepillen of –gels) is in principe dus niet meer nodig. Volg voor een sterk en gezond kindergebit het tandenpoetsplan voor kinderen (afgegeven door het Ivoren Kruis):
– 0 -1 jaar: na doorbraak van het eerste tandje één keer per dag poetsen met een peutertandpasta
– 2-4 jaar: twee keer per dag poetsen met een peutertandpasta
– 5+: twee tot drie keer poetsen met een fluoride tandpasta voor volwassene of junior. De tandpasta voor junioren bevat dezelfde fluorideconcentratie maar heeft vaak een mildere smaak.
Controleer de hoeveelheid tandpasta die uw kind (eenmaal zelf) op de borstel doet, om de inname van teveel fluoride te voorkomen en uw kind goed te leren poetsen. Een klein beetje, ongeveer zo groot als een erwt, is al voldoende. Kinderen moeten tot hun elfde geholpen worden met het poetsen. Let erop dat de tandpasta wordt uitgespuugd en niet doorgeslikt.

WORTELKANAAL

Een tand of kies staat in uw kaakbot met een wortel waarin zich een kanaal bevindt met bloedvaten en zenuwvezels. Als het weefsel in het wortelkanaal ontstoken is of afgestorven, is een wortelkanaalbehandeling vaak nodig. Deze is niet pijnlijk en vindt onder lokale verdoving plaats.

Het zogenaamde pulpaweefsel in een tand- of kieswortel kan beschadigd raken door het krijgen van een gaatje, door een breuk in of klap óp de tand of kies. Bloedvaten gaan kapot waardoor de afweer van het lichaam het wortelkanaal niet meer bereikt en bacteriën vrij spel krijgen. Dit is het moment waarop u last kunt krijgen van tand- of kiespijn bij koude of warmte. Wanneer steeds meer bacteriën zich aandienen, kan de ontsteking zich uitbreiden naar het kaakbot. Een tand of kies voelt pijnlijk bij het dichtbijten, de pijn zit vaak ‘hoog’.

Kosten en vergoeding

Afhankelijk van het aantal kanalen duurt een wortelkanaalbehandeling tussen de 45 en 90 minuten. Het aantal kanalen en daarmee de uitgebreidheid van de behandeling bepaalt ook de hoogte van de kosten. Deze variëren tussen 300 euro voor een simpele ingreep tot 700 euro bij een uitgebreide herbehandeling. Na een eerste consult stellen we een gedetailleerde begroting op. Aan de hand van deze begroting kunnen we inschatten welke kosten uw aanvullende tandartsverzekering zal dekken.

Wat gebeurt er tijdens een wortelkanaalbehandeling

1. Na een lokale verdoving wordt de tand of kies geïsoleerd met behulp van een rubberdam. Deze zorgt ervoor dat de behandeling veilig uitgevoerd kan worden en er geen nieuwe toevoer van bacteriën plaatsvindt tijdens de behandeling

2. Door het maken van een opening in het kauwvlak wordt het wortelkanaal geopend

3. Het wortelkanaal wordt gereinigd met roterende nikkel-titanium vijlen en gespoeld met een chlooroplossing

4. De (gereinigde) wortelkanalen worden afgesloten met een verwarmd rubber (guttapercha) zodat bacteriën in de tand of kies niet opnieuw ‘toeslaan’

5. De opening in het kauwvlak wordt afgesloten met een composietvulmateriaal

Na een wortelkanaalbehandeling kunnen de eerste tien dagen pijnklachten optreden. Oorzaak: de afweer van het lichaam gaat aan de slag met het opruimen van de bacteriën aan de buitenkant van de wortel. Het optreden van een zogenaamde ‘flare up’ (hevig uitbrekende pijn) is met vijf procent relatief zeldzaam.

ESTHETISCHE TANDHEELKUNDE

Een mooi gebit wordt gevormd door een stralende rij tanden en kiezen. Puur natuur óf natuurlijk ogend. Mocht er een (voor)tand of kies stuk zijn of zelfs helemaal afgebroken, dan kunnen wij deze herstellen alsof u uw eigen gebit weer terug heeft. Onze tandartsen Rutger Hazebroek, Naomi Doelen en Josine van Zadelhoff hebben zich toegelegd op dit biomimetisch principe.

Uw gebit moet optimaal functioneren, dat staat voorop. Maar een mooi gebit is net zo belangrijk. Een ‘simpele’ vulling bijvoorbeeld bestaat niet bij DentiQ. Wij plaatsen een vulling altijd onder cofferdam (blauwe, latexvrije doek) om u te laten ontspannen en ons de mogelijkheid tot een zo mooi mogelijke vulling te laten maken. Tijdens de behandeling kunt u gewoon slikken, vrij uw tong bewegen en u krijgt geen lijm in uw mond. Erna merkt u: de vulling is zelfs voor u lastig te zien!

Herstellen en facings

Onze tandartsen Rutger Hazebroek en Naomi Doelen hebben zich in Zwitserland en Amerika extra toegelegd op esthetische tandheelkunde, gebaseerd op het biomimetische principe om tanden zo veel mogelijk natuurlijk ogend te kunnen herstellen. Voor zowel de voortanden als de kiezen is dit mogelijk.

Mocht u, zeer onfortuinlijk, een trauma oplopen aan uw voortanden, dan nemen wij uitgebreid de tijd om uw gebit zo goed en mooi mogelijk te herstellen. Ook voor facings bent u bij ons in goede handen. Wij maken vooraf een analyse om te kijken of we op de langetermijn een betrouwbaar resultaat krijgen. Daarbij maken we in sommige gevallen eerst gebitsmodellen (gips) en lichtfoto’s. Is het verwachte resultaat voor u en ons naar volle tevredenheid, dan starten we met het maken van de facings.