TANDARTSEN

‘Ik heb een brede interesse in mensen, in wat hen bezighoudt in hun werk en dagelijks leven. In mijn vak tandheelkunde kan ik deze sociale kant mooi combineren met het technisch handelen. Ik vind veel plezier in het knutselen op de vierkante millimeter. Mensen weer blij laten lachen en goed en pijnvrij laten kauwen met een prachtig gebit, geeft mij veel voldoening.’

Rutger Hazebroek

Rutger Hazebroek is in 2015 als één van de eersten in Nederland erkend als Restauratief Tandarts door de Nederlands Vlaamse Vereniging Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) en door de European Prosthodontic Association (EPA). Dit houdt in dat hij een groot vizier heeft voor de vorm en functie van het gebit en het herstel ervan. Daarnaast is hij sinds 2020 geaccrediteerd als tandarts-implantoloog door de Nederlandse Vereniging voor Implantologie (NVOI).

Als de vorm en functie van uw gebit door slijtage of tandbederf in de loop der jaren verminderd zijn, kijkt Rutger samen met u naar de best passende oplossing om deze te herstellen. Met als doel een mond waarmee u weer goed kunt eten en praten én (stralend) lachen. Maar belangrijker nog is het om slijtage te voorkomen door te zorgen dat een nieuwe restauratie voldoet aan de juiste anatomische vorm en daarmee de juiste functie.

Specialiteit: plaatsen van implantaten

Als het plaatsen van implantaten (kunstwortels) nodig is bij het herstel van uw gebit, wordt deze behandeling bij DentiQ meestal door Rutger uitgevoerd. Nadat hij jarenlang de constructies op implantaten heeft gemaakt, zowel in de algemene praktijk als in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond, is hij zich gaan verdiepen in het plaatsen van de implantaten. Hij volgde diverse cursussen op het vakgebied implantologie en nam deel aan de Masterclass Implantologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Inmiddels heeft Rutger ruime ervaring opgedaan in het plaatsen van implantaten.

BIG-nummer: 79060780902

‘Wie is de mens achter de mond? Het persoonlijk contact met mijn cliënten inspireert en motiveert me om mijn werk te doen. Samen met hem of haar kijk ik naar de oplossing voor een probleem én hoe we nieuwe problemen in de toekomst kunnen voorkomen.’

Josine van Zadelhoff

Josine van Zadelhoff rondde de opleiding voor reconstructieve tandheelkunde van het CEPCD af en volgt nu de opleiding tot restauratief tandarts bij de NVVRT. Zij kijkt kritisch naar de functie van het gebit om daarmee slijtage en pijn te voorkomen. Josine heeft veel kennis van parodontologie en kleine chirurgische ingrepen en is bovendien bedreven in de behandeling van onze jongste cliënten.

Een behandeling bij de tandarts is voor een kind in het begin vaak extra spannend. Door op een rustige, vrolijke maar ook duidelijke manier een kind te benaderen en te betrekken, lukt het Josine doorgaans om ook angstige kinderen goed te kunnen behandelen.

Specialiteit: reconstructieve tandheelkunde

Als het plaatsen van implantaten (kunstwortels) nodig is bij het herstel van uw gebit, wordt deze behandeling bij DentiQ meestal door Rutger uitgevoerd. Nadat hij jarenlang de constructies op implantaten heeft gemaakt, zowel in de algemene praktijk als in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond, is hij zich gaan verdiepen in het plaatsen van de implantaten. Hij volgde diverse cursussen op het vakgebied implantologie en nam deel aan de Masterclass Implantologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Inmiddels heeft Rutger ruime ervaring opgedaan in het plaatsen van implantaten.

BIG-nummer: 29910083802

‘Een mooi, gaaf gebit is mijn einddoel bij elke cliënt: ik probeer vullingen altijd zo te maken dat ze niet terug te vinden zijn. Ik vind het belangrijk goed contact met mijn cliënt te hebben en leg alles wat ik doe, uitgebreid uit. Pas als hij of zij tevreden naar huis gaat, ben ik ook tevreden.’

Naomi Doelen

Naomi Doelen verdiept zich in de gnathologie en esthetische tandheelkunde. Gnathologie richt zich op de manier waarop het kauwstelsel functioneert. Bij eventueel opgetreden slijtage aan uw gebit door bepaald kauwgedrag, kan deze esthetisch hersteld worden. Naomi is, naast Josine, bovendien bedreven in het behandelen van onze jongste cliënten.

Kinderen die gespannen zijn (en blijven) voor een tandartsbezoek, kunnen terecht bij Naomi die alle tijd neemt om rustig en duidelijk uit te leggen wat er tijdens de behandeling gaat gebeuren en waarom. Het melkgebit moet gemiddeld twaalf jaar goed en pijnvrij blijven functioneren. Kleine gaatjes worden gevuld met een restauratiemateriaal, voor sommige grotere gaatjes is het maken van een RVS-kroontje de stevigste en meest beschermende oplossing. Naomi is hierin gespecialiseerd en plaatst de kroontjes zelf.

Specialiteit: een mooi gebit

Door bijvoorbeeld een ongeluk, afwijkende kauwgewoontes als het bijten op nagels en pennen of door slijtage aan tanden en kiezen, kan het kauwstelsel veranderen (verslechteren). Een gnathologische behandeling is erop gericht dat het kauwstelsel weer normaal en vooral pijnvrij gaat functioneren. Als dit doel bereikt is, kan eventueel opgetreden slijtage esthetisch hersteld worden.

Naomi is in 2022 beëdigd als restauratief en esthetisch tandarts door de Nederlands Vlaams Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde ( NVvRT)

BIG-nummer: 59915469302

‘Ik krijg energie van een tevreden cliënt. Het is fantastisch om te zien hoe een gebit gezonder en mooier kan worden door zowel mijn inspanningen als die van u! Mijn cliënten omschrijven mij als een zachthandige tandarts. Ik word oprecht blij als ik u met een aangenaam gevoel, en bovenal een goed gebit de stoel uit zie lopen.’

Juliette Borggreve

Juliette Borggreve heeft haar studie Tandheelkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond, waar zij zich naast de algemene praktijk toegelegd heeft op het verwijderen van complex gelegen verstandskiezen bij de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Door diverse vervolgcursussen heeft zij een brede kennis van de verschillende disciplines. Meest recentelijk verdiepte Juliette zich in wortelkanaalbehandelingen door de Masterclass Endodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

Juliette ziet een behandeling niet op zichzelf staand, maar als onderdeel van een groter plan: namelijk het gezond houden van uw gehele gebit op een duurzame manier. Preventie staat aan de basis van een gezond gebit, voorkomen is beter dan genezen! Juliette besteedt graag samen met u veel aandacht aan een goede verzorging van uw tanden, kiezen en tandvlees. Ook legt ze graag uit hoe u eventuele problemen in de toekomst kunt voorkomen.

Specialiteit: wortelkanaalbehandeling

Een tand of kies staat in het kaakbot met een wortel waarin zich een kanaal bevindt met bloedvaten en zenuwvezels. Als het weefsel in het wortelkanaal ontstoken is of afgestorven, is een wortelkanaalbehandeling vaak nodig. Onder microscoop wordt het geïnfecteerde weefsel verwijderd en de tand grondig gereinigd. Dit is een uiterst precieze behandeling en wordt door Juliette secuur uitgevoerd. Soms lukt dat in één behandeling, meestal zijn er meerdere behandelingen nodig.

BIG-nummer: 89921294602 

‘Vroeger al was ik altijd aan het knutselen. Toen mijn eigen tandarts me ooit aanraadde eens rond te kijken op de tandartsopleiding, wist ik meteen: dit wordt mijn beroep. Ik geniet enorm van netjes en voorspelbaar werken op de kleine millimeter en het contact met cliënten. In de toekomst hoop ik me nog meer bezig te houden met uitgebreide gebitsreconstructies.’

Carline van den Breemer

Carline van den Breemer is drie dagen per week in de praktijk aanwezig en voert de meest voorkomende behandelingen uit. Daarnaast is ze deeltijds verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen waar ze afstudeerde als tandarts in 2013. Ze werkt er nu als docent en onderzoeker. ‘Ik ben perfectionistisch en vind het belangrijk dat de cliënt en ik samen volledig achter de behandeling staan. Ik overleg daarom met de cliënt over het te volgen behandelplan, de verwachtingen en de verschillende opties en de volgorde. Ik luister daarin goed naar wat de cliënt wil en aangeeft.’

Specialiteit: versterken en verfraaien met kronen

Na haar opleiding tandheelkunde promoveerde Carline in de restauratieve tandheelkunde. De tandarts van nu probeert bij gebitsproblemen zo veel mogelijk gezond weefsel te behouden en zo min mogelijk schade aan eigen kiezen aan te brengen. Carline is gespecialiseerd in het versterken en verfraaien van tanden en kiezen met witte kronen waarbij zo min mogelijk schade aan de gezonde tandweefsels wordt gedaan. Door verbeterde materialen en technieken zijn de mogelijkheden hiervoor veel groter geworden.

BIG-nummer: 49917294302 

‘Als je in de tandartsstoel ligt, geef je de controle uit handen. Dat kan angstig maken. Ik neem u stap voor stap mee in de behandeling zodat u precies weet waar u aan toe bent. Als u vervolgens met een prettig gevoel naar huis gaat, heb ik mijn werk goed gedaan.’

Arne Scholten

Arne Scholten werkte na zijn tandartsopleiding aan het ACTA bij enkele tandartspraktijken voordat hij in onze praktijk aan de slag ging. Hij volgde de opleiding implantologie en is naast Rutger Hazebroek de tandarts die implantaatbehandelingen verzorgt. Als een natuurlijke wortel van een tand of kies niet goed meer is, kan een implantaat, een soort kunstwortel, deze vervangen als ‘fundament’ voor een kroon of kunstgebit.

Arne heeft ruime ervaring op het gebied van uitgebreid kroon- en brugwerk en esthetische tandheelkunde. In nauw overleg met u maakt hij een behandelplan om eventuele problemen te verhelpen met een stralend gebit als resultaat.

Specialiteit: stap voor stap behandeling

Arne vindt de ingewikkelder gebitsproblemen juist een uitdaging. ‘Voor bijvoorbeeld een moeilijk te verwijderen verstandskies word je nog wel eens doorverwezen naar de kaakchirurg. Ik voer deze ingreep zelf uit in onze eigen praktijk.’ Geen doorverwijzing levert u niet alleen tijdswinst op, het is vaak prettiger om zo’n behandeling waar u (een beetje) tegenop ziet, te laten uitvoeren door uw eigen, vertrouwde tandarts.

Als u tegen een tandartsbezoek opziet, helpt Arne graag de spanning weg te nemen en uw angst te overwinnen door stap voor stap de behandeling door te nemen en uit te voeren.

BIG-nummer: 59921613702 

Tim Schipper

De opleiding tot tandarts heb ik gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarvan ik een half jaar op Curaçao en in Peru heb gewerkt. Daar hield ik me vooral bezig met preventie en algemene tandheelkunde. In mijn ogen gaat tandheelkunde verder dan alleen de tanden. Duidelijke communicatie met ruimte voor het stellen van vragen is in mijn ogen belangrijk voor een goede relatie met mijn patiënten. Mijn interesse gaat uit naar implantologie, orale rehabilitatie en dento-alveolaire chirurgie. Maar eerst wil ik me de komende jaren richten op de algemene tandheelkunde, waarbij de focus op preventie ligt. Daarom vind ik het belangrijk om kinderen zo vroeg mogelijk en op een leuke manier kennis te laten maken met de tandarts.

BIG-nummer: 79922183002

“Door de kennis die ik hier heb opgedaan probeer ik niet alleen om schade zo goed mogelijk te herstellen, maar juist ook te voorkomen. Ik probeer met u mee te denken en u op uw gemak te stellen zodat we samen kunnen werken aan een mooi, gezond en duurzaam resultaat”

Frederique van der Werff

Frederique van der Werff heeft de studie tandheelkunde aan de Universiteit van Groningen afgerond. Al tijdens haar studie heeft ze zich verdiept in de restauratieve tandheelkunde. Na haar opleiding heeft ze gewerkt in verschillende groepspraktijken en heeft ze verschillende cursussen en opleidingen gevolgd om zich te verdiepen en te verbreden. Daarnaast is ze als docent verbonden geweest aan de universiteit van Amsterdam.

Frederique rondde de opleiding voor reconstructieve tandheelkunde van het CEPCD af en volgt nu de opleiding tot restauratief tandarts van de NVVRT.

 

BIG-nummer: 89921279402